Menu

BIYOFUL
 • BIYOFUL (100ML)

  Thành phần:

  Oxytetracycline hydrochloride tương đương Oxytetracycline base……..100mg

  Flunixin meglumine tương đương Flunixin…………………………..….20mg

  Công dụng:

  - Trị nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ do vi khuẩn nhạy cảm gây ra, nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu và nhiễm trùng thứ cấp ở gia súc, lợn. Thuốc có hiệu quả trong các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do Pasteurella haemolytica gây ra.

  Liều lượng & Cách dùng:

  Tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp sâu.

  Gia súc, lợn:

  - Liều dược lý: 10 mg Oxytetracycline / kg thể trọng / ngày và 2 mg Flunixin / kg thể trọng / ngày.

  - Liều thực hành: 1ml / 10kg thể trọng / ngày.

  Điều trị trong 5 ngày.

  Không nên dùng nhiều hơn 20 ml thuốc vào một vị trí tiêm, nếu cần, nên chia tổng lượng thuốc và tiêm vào các vị trí riêng biệt.

  Thời gian ngưng sử dụng thuốc:

  - Thịt: 22 ngày; - Sữa: 8 ngày (16 lần vắt sữa).

 • Thông tin sản phẩm

  BIYOFUL (100ML)

  Thành phần:

  Oxytetracycline hydrochloride tương đương Oxytetracycline base……..100mg

  Flunixin meglumine tương đương Flunixin…………………………..….20mg

  Công dụng:

  - Trị nhiễm trùng toàn thân và tại chỗ do vi khuẩn nhạy cảm gây ra, nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu và nhiễm trùng thứ cấp ở gia súc, lợn. Thuốc có hiệu quả trong các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do Pasteurella haemolytica gây ra.

  Liều lượng & Cách dùng:

  Tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp sâu.

  Gia súc, lợn:

  - Liều dược lý: 10 mg Oxytetracycline / kg thể trọng / ngày và 2 mg Flunixin / kg thể trọng / ngày.

  - Liều thực hành: 1ml / 10kg thể trọng / ngày.

  Điều trị trong 5 ngày.

  Không nên dùng nhiều hơn 20 ml thuốc vào một vị trí tiêm, nếu cần, nên chia tổng lượng thuốc và tiêm vào các vị trí riêng biệt.

  Thời gian ngưng sử dụng thuốc:

  - Thịt: 22 ngày; - Sữa: 8 ngày (16 lần vắt sữa).

0975 611 156